h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: NOUS RÈCORDS DE VISITES A LA COMEDIANTA TORTOSINA

La comedianta tortosina

18.4.08

NOUS RÈCORDS DE VISITES A LA COMEDIANTA TORTOSINA


Fa quatre dies que la comedianta tortosina no ha parat de batre rècords de visites. Fins ahir dijous que va arribar a 200 visites en un sol dia.
Gràcies a tots per l'interes. Tan si se hi està d'acord en lo que aquí se diu com si no.