h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: COL·LOQUIS, NO TAN INSIGNES, DE LA CIUTAT DE TORTOSA

La comedianta tortosina

12.11.13

COL·LOQUIS, NO TAN INSIGNES, DE LA CIUTAT DE TORTOSA

― Xeic! Bon dia sinyor Cinto! A on va vostè tan content i amb tantes presses?

― Tant se’m nota, sinyor Maso? És que esta nit passada he tingut una idea que ha sigut com una revelació; i que si la sé portar bé, me pot proporcionar més quartos que els de la Grossa de Nadal.

― Guai..., aspere home, aspere un momentet! ―li diu lo Sr. Maso quan lo Sr. Cinto fa intenció de marxar― Se pot saber quina idea és esta, que el fa estar tan nyerviós i que el no pot dixar parlar ni un ratet amb lo seu amic?

― És que em tancaran l’oficina de patents i marques, l’OEPM, i tinc temor que algú se m’adelante i em passe al davant. Puc confiar amb vostè, sinyor Maso?

― Pos, que no ho sap que sí, home de Déu? Conte’m, conte’m, què és lo que l’amoïna?

― No és cap sorieria, no... com ja li hai dit, me pot fer ric. Però fem una mica d’història. Vostè ja sap que hi ha hagut un unionista de Castelló, que ha anat a l’OEPM i ha patentat l’estelada. La bandera esta que des de fa temps vostè, com jo, podem vore penjada per molts dels balcons de Tortosa, no?

― Um..., sí..., pero no sé a on vol nar a parar... ara no’l pesco...

― No sé si sabrà que este empresari pensa fer-se d’or cobrant permisos per utilitzar l’estelada. ―lo sinyor Cinto baixa la veu mentre mira al seu voltant per si hi ha algú escoltant. No passa ningú...― De fet, diu que ha arribat a tindre ofertes de sis ceros!

― Ah, sí? Això no ho sabia, veus?

― Pos sí. I per a més INRI diu que ja no podrem penjar ni utilitzar cap més estelada sense el seu permís.

― No sé a on vol nar a parar, sinyor Cinto, la veritat...

― Sí, home, sí. Pense, pense. A on li hai dit que em dirigia? A L’oficina de patents, no?

Vaig a registrar al meu nom unes quantes coses.

Lo Sr. Maso fa cara de sorpresa, però no diu res. Se nota que el seu interlocutor ja està embalat i que, sense demanar-li, continuarà explicant-li les seues intencions:

― La primera cosa que registraré sirà la roda. Imagines si en faré de diners amb este invent! Qui no utilitza la roda avui en dia? Me faré ric! Una vegada ja tingue diners, ja em dedicaré a patentar altres coses que no vulgue que s’utilitzen sense lo meu permís. L’escut, este, que utilitza l’ajuntament de Tortosa, amb la corona reial i les palmes sirà el primer. Com he sabut que no està registrat, lo registraré jo, i ningú, ni l’ajuntament, lo podrà utilitzar sense el meu permís. I es poden asperar sentats! perquè com ja tindré molts diners del registre de la roda... I com l’altre dia se’m va menejar el llit de casa, la següent cosa que penso registrar són los terratrèmols, sinyor Maso, que a mi, com a vostè, mos agradaria poguer dormir tranquils per les nits!!!

Per Núria Menasanch i Martí