h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: COMUNICAT PÚBLIC DEL GRUP PROMOTOR DE REAGRUPAMENT.CAT (07/10/07)

La comedianta tortosina

9.10.07

COMUNICAT PÚBLIC DEL GRUP PROMOTOR DE REAGRUPAMENT.CAT (07/10/07)


El grup promotor del col·lectiu Reagrupament.Cat (RCat), reunit a Rosselló (el Segrià), ahir dissabte, dia 6 d’octubre, va acordar fer públic el següent comunicat:
1.- RCat es congratula de la important xifra de militants inscrits a la Conferència Nacional, segons la dada aproximada que ha fet pública la direcció. Ja en el moment d’anunciar la presentació de la seva esmena a la totalitat, el passat dia 8 de setembre, el grup promotor d’RCat, ja cridava a la militància a una participació massiva, que donarà una legitimació suplementària als resultats de les votacions que es produeixin a la Conferència Nacional.
2.- RCat valora molt favorablement els resultats obtinguts a les diferents seccions locals d’ERC que van celebrar assemblees l’esmena a la totalitat a la ponència oficial que, amb el títol “Redrecar l’estratègia per rellançar l’independentisme” va redactar aquest corrent d’opinió d’ERC. 17 assemblees locals van aprovar presentar a la Conferència Nacional del partit del proper dia 20 d’octubre la ponència alternativa d’RCat, que va obtenir percentatges de suport remarcables a gairebé totes les assemblees on fou presentada.
Ara bé, RCat lamenta que, segons es desprèn de les dades fetes públiques per la direcció d’ERC, menys del 20% de les més de 400 seccions locals d’ERC hagin celebrat les assemblees previstes al Reglament de la Conferència Nacional. Aquest baix nombre d’assemblees locals és conseqüència, en bona mesura, del desinterès de la direcció en fomentar la seva celebració.
3.- RCat reitera la seva queixa pel fet que, una setmana després del tancament del període d’inscripcions, la direcció mantingui l’opacitat sobre els llistats de militants inscrits a la Conferència Nacional, i que no hagi informat ni tan sols del nombre exacte d’inscripcions. RCat exigeix de nou que aquests llistats, juntament amb els extractes de tots els ingressos efectuats abans del 30 de setembre en concepte d’inscripció en els dos comptes bancaris designats per la direcció, siguin lliurats a la Comissió de Garanties per certificar la transparència del cens de possibles votants a la Conferència Nacional, i que puguin ser consultats per representants d’RCat.
4.- RCat insisteix en la seva sol·licitud de poder participar en la Comissió Organitzadora de la Conferència Nacional (formada exclusivament, hores d’ara, per membres de la direcció), i de tenir representació a la Mesa de la Conferència Nacional, on s’hi hauria de veure representada la diversitat d’opinions al si del partit. També convindria, per tal de reflectir la pluralitat interna, garantir la presència de ponents dels col·lectius crítics amb la direcció a les diverses taules rodones.
5.- RCat reclama a la Comissió Organitzadora que modifiqui la previsió horària per al desenvolupament de l’assemblea que va anunciar el passat divendres. RCat creu absolutament insuficient per al debat de la ponència i de les diverses esmenes que el Ple de la Conferència es reuneixi tan sols a partir de les 4 de la tarda, circumstància que fa preveure que la sessió s’allargui fins molt tard, amb els inconvenients que això implica per als participants, especialment pels que provenen de les zones més allunyades de Barcelona.
En aquest sentit, RCat proposa que les taules rodones finalitzin a les 12 del migdia, que des d’aquella hora fins a la del dinar es presenti la ponència oficial i es debatin les esmenes a la totalitat i que a la tarda continuï el Ple amb les esmenes parcials. El període d’inscripcions hauria d’estar obert, com a mínim, fins una hora després de l’inici de la sessió de tarda.
6.- RCat sol·licitarà, tal com preveuen els estatuts d’ERC, que l’esmena a la totalitat elaborada pel corrent sigui votada de forma secreta pels assistents a la Conferència Nacional, per tal de garantir de forma escrupolosa l’exercici plenament democràtic del dret de sufragi de tots els militants assistents en una qüestió tan transcendental com la definició de l’estratègia global del partit, i emplaça a la direcció a donar el seu suport a aquesta petició.