h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina

La comedianta tortosina

16.11.07

L’Ajuntament de Beseit i Viena Edicions, es complauen en convidar-vos a la Presentació del llibre de Fotografies ELS PORTS DE BESEIT; del fotograf Mariano Cebolla i textos de Silvestre Hernandez i Carné, els autors ens comentaran el llibre mentre gaudin d’una projecció fotografica.
L’acte tindra lloc el 1 de desembre ales 19:30h. al Centre Cultural El Palau, c/Palu, s/N, Beseit.
Més de 100 fotografies esplèndides s’apleguen en aquest llibre, que permetredescobrir amb una nova mirada un dels espais naturals més desconeguts delnostre país, el Parc Natural dels Ports, un imponent massís de relleu abrupte iescarpat solcat de rius i gorges profundes.Ubicat geogràficament entre Catalunya, el País Valencià i Aragó, aquestespectacular territori i el seu entorn es revelen no tan sols com un paisatged’una bellesa indòmita i una reserva faunística d’un valor extraordinari, sinótambé com un espai amb unes característiques culturals i patrimonials específiques,en què tota activitat humana s’ha hagut de rendir a l’evidència que, persobreviure, el primer és adequar-se al ritme del cicle de la vida, que enlloc comals Ports marca tant el devenir dels dies.