h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: Assemblea del CAT a l'Ampolla

La comedianta tortosina

15.5.08

Assemblea del CAT a l'Ampolla

A vore si els polítics ebrencs fan cas a la gent que els va votar o en canvi són la "la voz de su amo".
Assemblea del CAT a l'Ampolla
L'assemblea extraordinària del CAT, que es farà a l'Ampolla, ha de servir avui perquè s'informi els consorciats sobre les condicions de cessió d'aigua a l'àrea metropolitana, a través de la interconnexió de xarxes.
Hi estan cridats a participar els 71 municipis i les 33 indústries consorciades, a més dels representants de la Generalitat i les comunitats de regants de l'Ebre, que hauran de dir la seva –hi ha el compromís del president, Daniel Pi, de sotmetre-ho a votació– sobre la portada d'aigua de la xarxa CAT en vaixell cap a Barcelona.
En principi, atenent que el valor del vot de cada consorciat va en funció de la reserva de cabals i que els municipis més grans són afins al govern tripartit, no hi ha d'haver cap sorpresa.
A més a més, en cas que la majoria s'hi oposés, la incògnita seria quina incidència podria tenir sobre una política hídrica que decideix l'ACA com a màxima autoritat al país. No obstant això, l'assemblea ha generat molta expectació i està previst que la PDE hi vagi a protestar