h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: Onada edicions-novetats

La comedianta tortosina

10.10.07

Onada edicions-novetats

L'editorial benicarlanda Onada Edicions ha tret diverses novetats editorials interessant que acontinuació us especifiquem:
EVEREST, LA CONQUESTA D'UN SOMNI. Expedició de les terres de l'Ebre (Biblioteca Gràfica)
LA SÉNIA. HISTÒRIA I TERRITORI. Victòria Almuni i Marutxi Ballester coord) (Biblioteca Cruïlla)
LA CATEDRAL DE TORTOSA ALS SEGLES DEL GÒTIC. Victòria Almuni (dos volums Biblioteca Conèixer)
EL PAPA LUNA DE PEÑÍSCOLA Y EL MISTERIO DEL SANTO GRIAL . Vicent Melià
ROSSELL (1833-1923) LA IMPLANTACIÓ DEL LIBERALISME EN UN POBLE DEL CORREDOR DEL MAESTRAT. Ferran Grau (Biblioteca Rossellana)