h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: RESULTATS RC A CATALUNYA

La comedianta tortosina

10.3.08

RESULTATS RC A CATALUNYA

BARCELONA VOTS:4126 0'15%
GIRONA VOTS:1141 0'34%
LLEIDA VOTS:535 0'25%
TARRAGONA VOTS: 777 0'21%

TOTAL: 6.579 0'03%