h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: DECLARACIÓ DE TORTOSA

La comedianta tortosina

4.7.08

DECLARACIÓ DE TORTOSA

L’11 de juliol de 1708, ara fa 300 anys, la ciutat de Tortosa era conquerida
per l’exèrcit francocastellà de Felip de Borbó, que un any abans havia
guanyat la batalla d’Almansa i havia iniciat la conquesta del País Valencià
i Lleida. Oberta la porta del sud i dominada Tortosa, el mateix exèrcit va
ocupar, passats uns quants anys de contínues lluites, Barcelona (l’11 de
setembre de 1714) i Mallorca (el 3 de juliol de 1715).
Segle i mig després, Tortosa tornava a ser protagonista; aquesta vegada
de l’inici de la refeta: el maig de 1869, republicans federals de Catalunya,
el País Valencià i les Illes Balears, i també d’Aragó, convocats per Valentí
Almirall, es reunien a Tortosa i subscrivien l’anomenat Pacte de Tortosa,
en el qual reivindicaven la necessària col•laboració entre tots els
territoris que havien format part de l’antiga Corona d’Aragó.
Tortosa, a mig camí entre València i Barcelona, entre Perpinyà i Alacant,
al davant de la costa de les Balears, hauria de ser un punt de trobada
entre tots els nostres territoris. En aquest sentit, l’any 1976, el Congrés
de Cultura Catalana (aquella magna iniciativa cívica que va saber
superar les fronteres administratives i restablir la col•laboració entre
les nostres terres) la va declarar cruïlla dels Països Catalans.
Tortosa, capital històrica d’una terra on es parla una forma del català
que s’estén a banda i banda del riu Sénia, des de l’Ametlla a Alcalà de
Xivert, és la prova més convincent de la unitat de la llengua catalana.
Tortosa és també la seu d’un bisbat que, des de temps de Jaume I, abastava
les terres catalanoparlants del nord del País Valencià, i que encara
avui s’estén per les comarques valencianes del Baix Maestrat i els Ports.
Tortosa és, per tant, l’eix central i vertebrador d’una història comuna,
i pot ser-ho també d’un futur possible.
És per això que, en acomplir-se els 300 anys dels fets de 1708, volem
reivindicar per a la ciutat de Tortosa aquest paper central de cruïlla
i de punt de trobada, amb una mirada posada en el futur comú dels
nostres territoris.
Tortosa, 5 de juliol de 2008
DECLARACIÓ DE TORTOSA