h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: LA COMISSIÓ D’ESCOLARITZACIÓ HA VOTAT EN CONTRA DE LA DESICIÓ D’ENSENYAMENT

La comedianta tortosina

12.5.09

LA COMISSIÓ D’ESCOLARITZACIÓ HA VOTAT EN CONTRA DE LA DESICIÓ D’ENSENYAMENTS’acaba de saber que la comissió d’escolarització de Tortosa ha votat en contra de la decisió de la senyora Marian Rojas de negar-se a crear una nova línea al Bau per a crear-la, sense que hi haiguen prous preinscripcions a l’Ebre.
Esta desició no és vinculant, però dins d’esta comissió hi estan representats l’Ajuntament, la delegació d’ensenyament, els centres públics i concertats i sobretot les AMPES. És on els pares poden fer sentir la seua veu i han exercit este dret. S’han negat en redó ha acatar una decisió injusta que no té en compte el dret dels pares a elegir la educació dels seus fills.
Ara, tan sols queda que l’actual directora de la delegació d’ensenyament a les Terres de l’Ebre, Sra. Marian Rojas, que ha portat este tema tan malament, sigue conseqüent i dimiteixi.