h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: TORTOSA RENUNCIA A UN ESTIGMA

La comedianta tortosina

30.9.14

TORTOSA RENUNCIA A UN ESTIGMA

El Ple de l’Ajuntament de Tortosa ha pres l’acord següent: “L’Ajuntament de Tortosa, en nom i representació de la Ciutat, renuncia per a sempre més al títol de “Fidelíssimas” i “Exemplar” i l’emblema de les dues palmes que durant la monarquia ornaven el seu escut, títol i emblema que foren concedits per Felip IV per a premiar la traïció que feren a Catalunya i al poble tortosí les autoritats i la noblesa de Tortosa l’any 1640, llavors de la Guerra dels Segadors”. Defensà aquesta proposició el senyor Pons, de Lliga Catalana, i fou presa en consideració per la majoria. Votaren en contra quatre regidors tradicionalistes. Un tradicionalista votà a favor. També es prengué l’acord, per unanimitat, expressant la voluntat de Tortosa, d’ésser catalana i protestant per la campanya antipatriòtica que algú fa per l’Ebre. Aquest acord serà comunicat a la Generalitat. LA VEU DE CATALUNYA. Barcelona, 01/03/1934.