h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: 60.000 € DE PARLAMENTARI RAS I CURT

La comedianta tortosina

20.2.08

60.000 € DE PARLAMENTARI RAS I CURT

Cobrant això al menys se'ls hi pot exigir arribar a hora, no?
notíca publicada a E-notícies
DE PARLAMENTARI RAS I CURT
El sou bàsic de diputat puja a més de 60.000 euros

Cada diputat al Parlament de Catalunya cobra un fixe de 41.865 euros anuals bruts als que s'ha d'afegir els possibles "complements per raó del càrrec", la també possible presència d'un diputat a les diferents comissions existents així com les dietes per desplaçament. D'aquesta manera, un diputat cobrarà 41.865 "d'assignació idèntica". Si a més és president de grup parlamentari, a aquesta quantitat se li ha d'afegir 49.000 euros més. Si és portaveu de grup parlamentari cobrarà 42.000 euros més. Si és portaveu adjunt 1 rebrà 28.000 euros més i si és portaveu adjunt número 2 guanyarà 21.000 euros més. A més, cada diputat rebrà de manera fixa una "indemnització per despeses de viatge i desplaçaments, tenint en compte el lloc de residència".En aquest sentit, els diputats residents a Barcelona ciutat o en els municipis de l’anterior Àrea Metropolitana tindran dret a 20.699 euros anuals. Els residents fora dels municipis anteriors i fins a 80 quilòmetres de Barcelona rebran 26.911 euros anuals i els residents entre 81 i 190 quilòmetres de Barcelona seran indemnitzats amb 28.891 euros. Finalment, els diputats residents a més de 191 quilòmetres de Barcelona rebran 29.136 euros.Les nòmines dels diputats també poden augmentar si figuren a les diferents comissions parlamentàries. Ser president d'una comissió legislativa o creada per llei suposa un ingrés addicional de 10.500 euros, mentre que ser portaveu o secretari d'una comissió es paga amb 5.600 euros i ser portaveu del grup es remunera amb 8.400 euros. Pel que fa a les comissions de seguiment, estudi o investigació, la presidència d'una d'aquestes es paga amb 8.400 euros anuals, mentre que les vicepresidències, secretaries i portaveus guanyen 5.600 euros.(Veure règim econòmic dels diputats i diputades)