h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: EL PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ FA 91 ANYS."RC:el partit més vell i el més nou"

La comedianta tortosina

16.4.08

EL PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ FA 91 ANYS."RC:el partit més vell i el més nou"
16 de abril 2008

Arran de la celebració del seu 91è aniversari, el Partit Republicà Català (RC) ha elaborat un manifest sobre la història d’aquesta organització per difondre’l els propers dies i que resumim a continuació: “El Partit Republicà Català va ser creat a Barcelona els dies 21 i 22 d'abril de 1917 i va ser conseqüència de la fusió del Bloc Republicà Autonomista, amb Francesc Layret, Marcel•lí Domingo, Gabriel Alomar, Samblancat, Ramon Noguer i Comet, i la Joventut Republicana de Lleida, amb Alfred Perenya i Humbert Torres. També hi van participar antics membres de la Unió Federal Nacionalista Republicana (Josep Mestres, Pere Lloret i Isidre Rius) i polítics reformistes com Lluís Companys o Bernaldo de Quirós, a més del nucli federal empordanès encapçalat per August Pi i Sunyer. Inicialment, els seus punts programàtics fonamentals es basaven en l'acceptació del programa federal de Pi i Margall del 1894, l'impuls d'importants transformacions econòmiques i socials i el laïcisme. A través del seu portaveu, el diari “La Lucha”, es va distingir per les enèrgiques campanyes d'agitació contra el règim de la monarquia alfonsina, amb articles de caire antimonàrquic i antimilitarista escrits per Layret, Domingo i Companys. Va haver d'anar en diverses coalicions a les eleccions municipals del 1917 i a les generals del 1918, en les quals va obtenir quatre actes de diputat; un resultat que va millorar en les del 1919. L'assassinat de Layret, el novembre del 1920, va privar el partit del seu màxim capital polític. Lluís Companys, però, va ser elegit diputat per Sabadell el 1920 i el 1923. Aquest, juntament amb altres dirigents del partit com Joan Casanovas i Ernest Ventós, van intervenir en algun complot contra la dictadura de Primo de Rivera. Després d'haver estat víctima de diferents crisis internes i de travessar per períodes de repressió, aquest partit, el 1930, es va aproximar al grup L'Opinió. Va participar especialment en la signatura del Manifest d'Intel•ligència Republicana i després va ser un dels principals promotors de la Conferència d'Esquerres, del març de 1931, que va constituir l'Esquerra Republicana de Catalunya. L’Onze de Setembre del 2005, un grup de persones majoritàriament procedents de diferents àmbits de l’independentisme i el nacionalisme català, decebuts amb la trajectòria dels partits polítics amb representació parlamentària i indignats pel procés negociador claudicant del nou Estatut de Catalunya decideixen iniciar converses per tal d’arribar a la creació d’una nova formació política independentista de caràcter obert i transversal ideo¬lògicament, que tingui com a principal objectiu la proclamació de la independència de la nació catalana. L’Assemblea Fundacional se celebra el 7 d’octubre del 2006 i el 17 del novembre del 2007 el Partit Republicà Català fa a Barcelona el seu primer Congrés Nacional, en el qual s’aproven les ponències estratègica i organitzativa, s’elegeix el nou Consell Executiu Nacional i s’escullen els primers representants del Consell Nacional. El Partit Republicà Català (RC) té un únic objectiu: fer de la nació catalana un país independent, un Estat lliure d’Europa amb els mateixos drets que qualsevol altre, i ho volem fer des de la transversalitat política, acceptant en el nostre projecte tothom que comparteixi aquest ideal, sense sectarismes ni partidismes, sumant i no pas restant.” Aquest diumenge vine a celebrar aquest aniversari amb nosaltres (a l’agenda trobareu el programa d’actes).