h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: LA CONTAMINACIÓ VA SER MÉS ALTA DE LO QUE MOS VAN DIR.

La comedianta tortosina

15.4.08

LA CONTAMINACIÓ VA SER MÉS ALTA DE LO QUE MOS VAN DIR.

I ALS ESCOLARS QUE VAN ANAR DE VISITA A LA CENTRAL TAMBÉ ELS HI FARAN PROVES? Los estudis demostren que la radioactivitat afecta encara més a les criatures. S'haurà de fer un seguiment de quines d'estes criatures desarrollen càncer en los pròxims anys.
Unes 800 persones s'hauran de sotmetre a anàlisis de radiació
El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha decidit reclassificar els fets del passat 4 d'abril a la central d'Ascó (Ribera d'Ebre), en què es van detectar partícules radioactives, del nivell 1 provisional a l'Escala Internacional de Successos Nuclears (INES) al nivell 2 per l''inadequat control del material radioactiu' i per proporcionar 'informació incompleta i deficient' a l'organisme regulador. Segons el CSN, les estimacions de la quantitat abocada de material radioactiu a l'exterior han resultat superiors a les inicialment comunicades al Consell. A més, el CSN està treballant per obrir un expedient sancionador a l'empresa i exigirà que es depurin responsabilitats.Amb la finalitat d'esclarir tots els detalls del succés del passat 4 d'abril, el CSN, després de la inspecció feta entre el 5 i el 7 d'abril, va requerir al titular, el passat dia 9, la presentació d'informació detallada sobre la situació radiològica i operativa del sistema en el qual es va originar el succés; el programa previst per a vigilància d'àrees exteriors; el programa de vigilància de contaminació interna de les persones potencialment afectades; una estimació de la dosi màxima que han pogut rebre les persones en l'emplaçament; una anàlisi del comportament dels sistemes de vigilància de la radiació, i una estimació de del material radioactiu total abocat.Aquesta informació, que s'ha rebut aquest dilluns al matí a la seu del CSN, confirma l'origen (ventilació de l'edifici de combustible) i la naturalesa de l'abocament (partícules metàl·liques d'activació). No obstant això, les estimacions de la quantitat total de l'abocament a l'exterior han resultat superiors a les inicialment comunicades al CSN. En concret, el titular ha elevat a un màxim de 84,95 milions de bequerelis (Bq), equivalent a 2,3 milicuris (mCi), l'estimació de l'inventari de radioactivitat que es va poder alliberar a l'exterior dels edificis a finals del novembre passat. Aquest valor s'ha obtingut a partir de l'activitat total recollida a l'exterior (19,5 milions de Bq) a data d'avui i considerant el decaïment radioactiu.Segons el CSN, de l'anàlisi de la cronologia dels fets es dedueix que ja el passat 9 d'abril el titular coneixia que la informació de l'activitat total abocada no era correcta i no ho va comunicar al Consell, tot i haver estat requerit reiteradament i per escrit. Tampoc va informar d'això durant el Comitè Local d'Informació extraordinari celebrat aquesta mateixa tarda a Ascó.L'impacte radiològic que es deriva d'aquestes noves dades segueix sent molt poc significatiu per a la població a l'entorn de la central. D'acord amb les noves estimacions, l'impacte sobre les persones que han treballat en la instal·lació es troba, en termes de dosi, per sota dels límits legals.Inspeccions a unes 800 personesAmb la finalitat de verificar aquesta valoració, l'empresa té previst fer mesuraments de radioactivitat a totes les persones que han passat per l'emplaçament des del passat 28 de novembre (entre 700 i 800 persones). Fins a la data, segons ha comunicat al CSN, ha fet mesuraments a 579 persones, sense trobar en cap cas indicis d'incorporació de material radioactiu.El CSN iniciarà 'immediatament', i en línia amb el previst, una campanya de vigilància radiològica independent que complementi les mesures que ja va portar a terme el 5 d'abril a l'exterior de la instal·lació amb un equip d'inspectors. D'altra banda, el CSN continua investigant tots els aspectes d'aquest succés i la presidenta, Carmen Martínez Ten, compareixerà al Congrés dels Diputats, a petició pròpia, per donar-ne detalls.
__._,_.___