h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: La literatura catalana gairebé desapareix dels instituts

La comedianta tortosina

12.3.07

La literatura catalana gairebé desapareix dels instituts

Art publicat al E-noticies

La literatura catalana no passa el seu millor moment. Ni en l'ensenyament secundari obligatori (ESO) ni en el batxillerat.
Segons un informe que han elaborat els professors Jaume Aulet i Pere Martí, l'estudi de la literatura a les aules ha «retrocedit» els últims anys i gairebé ha «desaparegut» en les proves de selectivitat, segons publica El Punt. El dictamen, que s'ha fet per encàrrec del Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres, dóna algunes solucions coincidint amb la renovació dels currículums que prepara Educació. Per exemple, que es faci una assignatura específica de literatura catalana, separada de la matèria de llengua catalana.
Aquest no és el primer cop que un grup d'experts posa de manifest la delicada situació d'aquesta matèria a les escoles.Per Jaume Aulet, en aquests moments «les lectures no es treballen des de l'òptica de la literatura i caldria una consideració major i tornar a una matèria específica, com passava quan es feia BUP». En aquest sentit, en l'informe es posa un exemple qualificat d'«extrem». En un llibre de text de l'editorial Barcanova es presenta un poema de Clementina Arderiu amb vuit preguntes adreçades als alumnes, cap de referida a la literatura. Un aspecte que també destaca l'estudi és que, contra les recomanacions del Departament d'Educació, hi ha una «manca de coordinació» entre les assignatures de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura, fet que, segons els autors del treball, porta a «repeticions innecessàries» a l'aula.L'ensenyament de la llengua catalana asfixia l'estudi de la literatura? El professor del departament de filologia catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Jaume Aulet i el catedràtic de l'IES Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès Pere Martí creuen clarament que sí. Segons un dictamen que s'ha enviat al Departament d'Educació i que està previst presentar públicament abans de l'estiu, la literatura catalana passa un mal moment, sobretot perquè l'assignatura de llengua i literatura només té en compte la primera part, la llengua.Una dada reflecteix el poc valor que se li atorga en l'actualitat. Segons una enquesta que han contestat trenta professors, la nota que treuen els alumnes en literatura es compta molt poc. Un 27,5% de mitjana contra el 73% que es dóna a la llengua. «En molts centres docents la literatura gairebé ha desaparegut de les aules o es converteix en un aspecte complementari», es diu en el document. Segons els autors, en les proves d'accés a la universitat (PAU) la literatura «queda exclosa de manera flagrant i sistemàtica», la qual cosa fa que els professors la bandegin durant el batxillerat. El mal ús que els instituts fan de les biblioteques és una altra de les conclusions. Segons el treball, la «manca de biblioteques escolars amb professionals que la dinamitzin cada vegada és més evident». «Encara ara -afegeix- la biblioteca és en gran mesura l'espai on va a parar l'alumnat que ha estat castigat i expulsat de l'aula.» El treball també assenyala alguns aspectes positius, com la selecció de lectures que s'ha fet els últims cursos. Però el problema és el mateix, agreujat els últims anys per l'arribada d'alumnes immigrants que desconeixen el català, combinat amb la disminució dels hàbits lectors dels alumnes i un baix nivell de català dels autòctons. Segons el treball, els «baixos nivells lingüístics de l'alumnat, accentuats amb l'augment de la immigració, fan que els departaments dels centres prioritzin l'estudi de la llengua». Així mateix, el treball remarca que cal més formació adreçada als professors en didàctica de la literatura, ja que la majoria dels docents són especialistes en llengua.El treball també posa damunt la taula que els últims anys hi ha hagut una «disminució radical» del nombre d'alumnes que fan l'assignatura optativa de literatura catalana a batxillerat, i que molts instituts ja no ofereixen l'assignatura de literatura universal perquè té poca demanda. La preocupació per la situació de la literatura no és nova. Tot i que l'assignatura de llengua i literatura és obligatòria en cadascun dels cursos d'ESO i batxillerat i hi ha una matèria optativa, molts experts consideren que el seu estudi està sota mínims. Els últims anys s'han produït manifestacions en el mateix sentit. El treball d'Aulet i Martí en fa un resum, i també es fixa en el marc normatiu vigent. Una de les manifestacions més recents va ser del Consell Assessor de la Llengua a l'Escola, que va expressar a l'octubre la necessitat de «preservar de manera urgent un espai curricular per a la literatura». En el mateix sentit es van expressar l'any 2005 al Parlament el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, en nom de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Jordi Castellanos, i Lluïsa Julià, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.