h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: Dos informes de Medi Ambient i Patrimoni poden aturar el camp de golf de Vinallop

La comedianta tortosina

28.11.07

Dos informes de Medi Ambient i Patrimoni poden aturar el camp de golf de Vinallop


Dos informes de Medi Ambient i Patrimoni poden aturar el camp de golf de Vinallop
El projecte té alguns clarobscurs ambientals i la Generalitat també avaluarà l'impacte sobre el jaciment del Pla de SitgesEls diferents projectes de camp de golf que hi ha a les Terres de l'Ebre s'han trobat amb diferents entrebancs. En aquest sentit, la urbanització i el camp de golf de la pedania tortosina de Vinallop, amb un complex turístic i un miler d'habitatges, està pendent ara de la realització d'un informe de la Direcció General de Patrimoni, així com de l'informe de sostenibilitat ambiental definitiu, després que l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental emetés un informe molt crític amb les afectacions que el projecte provocaria en àmbits com l'aigua, la mobilitat o l'impacte paisatgístic. Per la seua banda, Patrimoni també podria condicionar el projecte, un cop analitzats els resultats del sondeig arqueològic extensiu que s'ha realitzat a l'entorn del jaciment del Pla de Sitges.Una de les modificacions en marxa del nou pla d'ordenació urbana municipal (POUM) de Tortosa, que va entrar en vigor a finals d'octubre, és la requalificació del sector de Mas de Xies, en què la promotora Tortosa Golf Resort ha previst construir el seu complex turístic. La modificació urbanística preveu convertir un sòl que ara és no urbanitzable, amb una superfície d'unes 127 hectàrees, en nou sòl urbanitzable delimitat, per construir-hi un camp de golf vinculat a una nova zona residencial. Per tant, l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental, que depèn dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, va analitzar l'informe de sostenibilitat ambiental de la modificació urbanística. També el projecte de modificació urbanística signat per l'arquitecte municipal, així com l'estudi d'impacte ambiental per al «desenvolupament turístic i hoteler Ebralia», que van redactar dues consultores, Invall i Ambio.L'actuació proposa la construcció d'un camp de golf de 18 forats; una escola de golf de nou forats; un hotel amb un mínim de 100 habitacions; un port fluvial, i la recuperació del jaciment arqueològic del Pla de Sitges. L'informe adverteix que el projecte afectaria la conca del barranc de Xies, alterant el seu curs natural. A més, diu que el barranc té un «comportament torrencial i discontinu», i que no està prou definit el seu tram final. De fet, posa de manifest que la cartografia del projecte no inclou el seu traçat, i que defineix l'àrea com a «serveis privats». L'informe també diu que el barranc hauria de mantenir una secció mínima equivalent de 8 metres, per desguassar correctament. Amb tot, el document assenyala que les zones residencials no estarien afectades per la inundabilitat de cap llera pública, ja que les franges destinades a sòl residencial turístic se situen fora de l'àmbit del barranc. No és així amb l'equipament públic del futur club nàutic, que quedaria afectat per la inundabilitat del riu i d'un altre barranc, el de Sant Antoni.L'informe és encara més contundent en qüestions com els recursos hídrics disponibles a la zona, amb un aqüífer contaminat per nitrats. Després d'analitzar les necessitats per abastir els habitatges, el complex hoteler, el reg del camp de golf i el reg de les zones privades, el document adverteix que el projecte de Vinallop generarà una demanda hídrica de 0,45 hectòmetres cúbics per any, cosa que suposaria incrementar en un 363% les necessitats d'aigua respecte dels usos actuals. A més, l'informe conclou que l'emplaçament del complex turístic no faria possible la seua connexió amb l'estació depuradora de Tortosa i Roquetes, que segons el projecte havia de servir per regar el camp de golf. De fet, es recomana la construcció d'una planta depuradora pròpia o bé conjunta amb la prevista a Vinallop, fora de terrenys inundables i amb superfície suficient per fer-hi el tractament d'aigües terciari per a la reutilització.> Falten més estudis hidrològicsMedi Ambient va avaluar l'informe preliminar presentat per la promotora, i ara Tortosa Golf Resort haurà de presentar un informe de sostenibilitat ambiental (ISA) definitiu, que haurà d'incloure les seues recomanacions. La regidora d'Urbanisme, Meritxell Roigé, va explicar que el projecte té el suport de l'Ajuntament, i que es troba exactament en aquest punt de la tramitació. Medi Ambient reclama una cartografia correcta del barranc de Xies i els seus afluents; un estudi hidrològic i un projecte hidràulic; un permís d'investigació de recursos hídrics subterranis i una concessió; un balanç agrometeorològic i de demanda hídrica, i la sol·licitud d'una concessió d'aigües residuals regenerades, així com la presentació d'un estudi de totes les alternatives.El Punt (28-Novembre-2007)

Dos informes de Medi Ambient i Patrimoni poden aturar el camp de golf de Vinallop
El projecte té alguns clarobscurs ambientals i la Generalitat també avaluarà l'impacte sobre el jaciment del Pla de SitgesEls diferents projectes de camp de golf que hi ha a les Terres de l'Ebre s'han trobat amb diferents entrebancs. En aquest sentit, la urbanització i el camp de golf de la pedania tortosina de Vinallop, amb un complex turístic i un miler d'habitatges, està pendent ara de la realització d'un informe de la Direcció General de Patrimoni, així com de l'informe de sostenibilitat ambiental definitiu, després que l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental emetés un informe molt crític amb les afectacions que el projecte provocaria en àmbits com l'aigua, la mobilitat o l'impacte paisatgístic. Per la seua banda, Patrimoni també podria condicionar el projecte, un cop analitzats els resultats del sondeig arqueològic extensiu que s'ha realitzat a l'entorn del jaciment del Pla de Sitges.Una de les modificacions en marxa del nou pla d'ordenació urbana municipal (POUM) de Tortosa, que va entrar en vigor a finals d'octubre, és la requalificació del sector de Mas de Xies, en què la promotora Tortosa Golf Resort ha previst construir el seu complex turístic. La modificació urbanística preveu convertir un sòl que ara és no urbanitzable, amb una superfície d'unes 127 hectàrees, en nou sòl urbanitzable delimitat, per construir-hi un camp de golf vinculat a una nova zona residencial. Per tant, l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental, que depèn dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, va analitzar l'informe de sostenibilitat ambiental de la modificació urbanística. També el projecte de modificació urbanística signat per l'arquitecte municipal, així com l'estudi d'impacte ambiental per al «desenvolupament turístic i hoteler Ebralia», que van redactar dues consultores, Invall i Ambio.L'actuació proposa la construcció d'un camp de golf de 18 forats; una escola de golf de nou forats; un hotel amb un mínim de 100 habitacions; un port fluvial, i la recuperació del jaciment arqueològic del Pla de Sitges. L'informe adverteix que el projecte afectaria la conca del barranc de Xies, alterant el seu curs natural. A més, diu que el barranc té un «comportament torrencial i discontinu», i que no està prou definit el seu tram final. De fet, posa de manifest que la cartografia del projecte no inclou el seu traçat, i que defineix l'àrea com a «serveis privats». L'informe també diu que el barranc hauria de mantenir una secció mínima equivalent de 8 metres, per desguassar correctament. Amb tot, el document assenyala que les zones residencials no estarien afectades per la inundabilitat de cap llera pública, ja que les franges destinades a sòl residencial turístic se situen fora de l'àmbit del barranc. No és així amb l'equipament públic del futur club nàutic, que quedaria afectat per la inundabilitat del riu i d'un altre barranc, el de Sant Antoni.L'informe és encara més contundent en qüestions com els recursos hídrics disponibles a la zona, amb un aqüífer contaminat per nitrats. Després d'analitzar les necessitats per abastir els habitatges, el complex hoteler, el reg del camp de golf i el reg de les zones privades, el document adverteix que el projecte de Vinallop generarà una demanda hídrica de 0,45 hectòmetres cúbics per any, cosa que suposaria incrementar en un 363% les necessitats d'aigua respecte dels usos actuals. A més, l'informe conclou que l'emplaçament del complex turístic no faria possible la seua connexió amb l'estació depuradora de Tortosa i Roquetes, que segons el projecte havia de servir per regar el camp de golf. De fet, es recomana la construcció d'una planta depuradora pròpia o bé conjunta amb la prevista a Vinallop, fora de terrenys inundables i amb superfície suficient per fer-hi el tractament d'aigües terciari per a la reutilització.> Falten més estudis hidrològicsMedi Ambient va avaluar l'informe preliminar presentat per la promotora, i ara Tortosa Golf Resort haurà de presentar un informe de sostenibilitat ambiental (ISA) definitiu, que haurà d'incloure les seues recomanacions. La regidora d'Urbanisme, Meritxell Roigé, va explicar que el projecte té el suport de l'Ajuntament, i que es troba exactament en aquest punt de la tramitació. Medi Ambient reclama una cartografia correcta del barranc de Xies i els seus afluents; un estudi hidrològic i un projecte hidràulic; un permís d'investigació de recursos hídrics subterranis i una concessió; un balanç agrometeorològic i de demanda hídrica, i la sol·licitud d'una concessió d'aigües residuals regenerades, així com la presentació d'un estudi de totes les alternatives.