h2 class="sidebar-title">Vínculos La comedianta tortosina: COMPROMÍS DELS PARTITS PILÍTICS PER L'EBRE

La comedianta tortosina

2.4.08

COMPROMÍS DELS PARTITS PILÍTICS PER L'EBRE

Lo Sr. Ramon Roig mos passa el document que van signar el dia 10 d'octubre de 2003 amb el nom de "COMPROMÍS DELS PARTITS POLITICS PER L'EBRE" amb els seus signants.

Punt 1) Divulgació i implantació dels princips de la Nova Cultura de l'Aigua.
Punt 2) Rebutjar i demanar la parlització dels següents projectes de Transvasament del riu Ebre contemplats a la llei 10/2001 del PHN: Transvasament cap al Sud de 860 h3m i cap el Nord de 190 h3m.
Punt 3): Demanar la retirada del Projecte de Connexió de les Xarxes CAT-ATLL (DOG 5/8/02) perquè representa l'inici del Transvasament de l'Ebre i perquè Catalunya no precisa de més concessions d'aigua d'altres conques.
Punt 4) Presentació dels recursos i accions juridiques adients en el moment de la publicació del projecte definitiu del transvasament de l'Ebre en quansevol dels seus ramals
Punt 5) Dissoldre l'actual CPIDE i redactar un "Pla estratègic de Conservació del Delta de l'Ebre" desvinculat del transvasament
Punt 6) Proposar la derogació de l'actual PHN i l'elaboració d'un altre d'acord amb els punts anteriors
Punt 7) Compromís de no fer pacte de govern amb cap partit politic que doni soport al Transvasament de l'Ebre i al projecte de Connexió de Xarxes abans esmentat.

Signants:
PSC-CpC: Josep Montilla, Montserrat Tura, Jaume Antich, Joan Sabaté, Antoni Sabaté.
ERC: Josep Lluis Carod-Rovira, Marta Cid, Lluis Mrtin, Francesc Gas
IC-V EuA: Joan Saura, Jordi Miralles, Dolors Comas, Jana Muñoz, Francesca Valdeperez
PDE: Angel Aznar, Ramon Roig, Hernan Casanova, Jaume Fuster, Josep Bertomeu, Roser Morata.

Cal dir que la introducció resaltava ....... " el reconeixement concret de les necessitats de recolzar l'interès general i extensiu del conjunt de la societat ebrenca i/o catalana en termes de salvaguarda del propi territori ..... " " ..... i l'obligació urgent d'emprendre accions decidides i constants en tots els àmbits de l'activitat política i que, sense lloc a dubte, ha de ser d'aplicació inmediata i improrrogable".
__._,_.___